CONDICIONS D´ÚS I CONDICIONS DEL SERVEI

Darrera actualització: 1 Setembre de 2018

Aquesta pàgina estableix els termes d’ús i Condicions que regulen l’ús del servei de Decesia.

Si us plau, llegiu detingudament aquesta pàgina i feu servir el servei només si accepta les condicions reflectides. En utilitzar aquest servei, vostè, l’usuari, declara l’acceptació de les condicions que estan vigents en el moment d’accés. Decesia és un servei privat i per això l’accés al servei pot estar restringit, reservant-se el dret d’admissió.

El propietari de Decesia es  SOSTECA EUROSERVICES, S.L., amb NIF: B25786989 i domicili a Parc Científic i Tecnològic de Gardeny. Edifici TIC. 25003. Lleida

1. Descripció del Servei

Decesia és un servei que està format per una web, utilitzada per les funeràries, i una aplicació mòbil que accedeix a una base de dades on es troba la informació de defuncions, les seves dades personals i les seves preferències d’ ús. Des de l’aplicació mòbil es consulta la informació de les defuncions de diferents formes i es consumeixen els diversos serveis que s’ofereixen.

Decesia ofereix una sèrie de continguts i serveis que poden ser accedits lliurement, a excepció dels serveis que requereixen d’un registre previ.
Per realitzar aquest registre, l’usuari haurà d’omplir el formulari d’inscripció en el qual haurà de facilitar una informació completa i precisa. Aquesta informació es pot accedir en qualsevol moment per l’usuari i ser modificada per mantenir-la actualitzada.

Cap de les dades que vostè indiqui durant el procés de registre i posteriors modificacions del seu perfil seran visibles per a la resta d’usuaris de Decesia. Els usuaris registrats sempre podran exercir el seu dret a accedir i rectificar les seves dades, així com cancel·lar el seu compte comunicant-ho a l’adreça info@decesia.com

2. Conducta dels usuaris

L’usuari garanteix a Decesia que no utilitzarà els continguts rebuts per a fins il·lícits o prohibits per aquests termes i condicions.

L’usuari haurà d’abstenir-se de:

  • Fer un ús no autoritzat o fraudulent dels Continguts amb fins o efectes il·lícits.
  • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys en els sistemes físics o lògics del propietari del servei, dels seus proveïdors o de tercers.
  • Intentar accedir, utilitzar i / o manipular les dades del propietari del servei, tercers proveïdors i altres usuaris.
  • Suprimir, amagar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i altres dades identificatives dels drets del titular del servei o de tercers incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin inserir-se en els continguts.
  • Obtenir i intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat expressament on es trobin els Continguts o, en general, dels que s’utilitzin habitualment a Internet per no comportar un risc de dany o inutilització del servei i / o dels seus continguts.

3. Edat

Quant a l’ús del servei online, declares que ets major d’edat i que disposes de la capacitat legal necessària per vincular-te o vincular a la persona jurídica que representes per aquest acord, així com a utilitzar el lloc de conformitat amb els seus termes i condicions, que comprens i reconeixes en la seva totalitat.

Declares que tota la informació que proporcionis per accedir al Servei, abans i durant la seva utilització, és verídica, completa i precisa.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots aquells elements que apareguin a la web i en l’aplicació mòbil estan subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial de Decesia o de tercers titulars dels mateixos.

Els continguts propis es troben plenament protegits pels drets d’autor, quedant expressament condicionada tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements al reconeixement de l’obra per mitjà d’una referència a l’autor i un enllaç al lloc d’aquest servei, ja conservar la mateixa llicència. Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició són propietat de l’usuari que afirma a l’enviar la seva legítima autoria o el seu dret a distribuir-los i accepta que aquests materials puguin al seu torn ser distribuïts sota els termes de l’esmentada llicència.

5. Suspensió del Servei

Decesia es reserva el dret a suspendre de forma temporal i sense necessitat d’avís, l’accés al servei per tal de realitzar millores en la seva infraestructura tècnica o realitzar tasques de manteniment.

6. Serveis de pagament

A la data d’aquest document no hi ha serveis de pagament per a l’usuari de l’aplicació mòbil de Decesia, sent tot gratuït.

7. Confidencialitat i Protecció de Dades

Als efectes del que preveu la Llei, Decesia informa a l’usuari de l’existència d’un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal que ha estat creat per realitzar el manteniment i gestió de les dades d’usuari i proporcionar-los l’accés. L’usuari pot consultar la nostra política de privacitat i la nostra política de cookies per a més informació en aquest sentit.

8. Comunicacions

Decesia podrà enviar comunicats als seus usuaris registrats a través de correu electrònic, notificacions push o SMS. Aquesta funcionalitat correspon a una de les principals funcions de Decesia pel que fa a la seva capacitat de notificació. Des de l’aplicació mòbil ha opcions per activar i desactivar el servei de correu electrònic i notificacions push, podent ser ajustat al desig de l’usuari.

9. Exoneració

A causa de la naturalesa gratuïta del servei per a l’usuari de l’aplicació mòbil, l’usuari accepta exonerar de tota responsabilitat a Decesia, directius i empleats, de qualsevol reclamació o demanda, inclosos honoraris raonables d’advocats, presentades per tercers com a conseqüència de l’ús que es faci del servei per part de l’usuari.

10. Termes Generals

Aquest acord es regeix per la Llei Espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Lleida renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En cas que qualsevol clàusula del present acord sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. El propietari podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part del mateix.