POLITICA DE PRIVACITAT

Darrera actualització: 01 Setembre de 2018

L’acceptació de la política de privacitat de Decesia (en endavant «Política de Privacitat»), és condició necessària per a l’ús del nostre servei en línia (en endavant el «Servei»).

Aquesta política de privacitat regula la recopilació, tractament i ús de la teva informació personal i no personal com a usuari de Decesia a partir de la data d’entrada en vigor que apareix a la capçalera. On ho requereixi, es distingeix entre els 3 tipus d’usuaris que poden interaccionar amb el servei a través de 3 plataformes: «Empresa funerària» a través d’aplicació web, «Usuari aplicació mòbil» a través de l’APP mòbil o «Visitant a la web comercial del servei «, al web de difusió d’informació del servei.

Per tractar les teves dades personals, Decesia compleix amb la legislació vigent, espanyola i europea, així com la seva normativa de desenvolupament.

1.Qui és el responsable de les seves dades personals?

El titular del servei d’informació sobre defuncions Decesia és SOSTECA EUROSERVICES, S.L., amb NIF: B25786989 i domicili a Parc Científic i Tecnològic de Gardeny. Edifici TIC. 25003. Lleida. Email de contacte: info@decesia.com

Decesia és el responsable de recopilar i tractar les dades personals que ens facilita com a usuari, d’acord amb la normativa espanyola en matèria de protecció de dades.

2.On són les vostres dades personals?

Les dades que es recopilen es guarden a través del servei Microsoft Azure, una infraestructura gestionada per la multinacional Microsoft, que compleix els més alts estàndards internacionals de seguretat. El datacenter utilitzat es troba a Europa, concretament l’anomenat «Oest d’Europa» dins el servei Microsoft Azure.

3. Informació recopilada

El Servei pot usar-se sense necessitat de registre mitjançant la nostra app, si bé per gaudir de tota la seva potència necessitaràs un compte d’usuari. La informació, personal o no personal, recopilada pel Servei pot variar en funció d’això i l’ús que es faci del Servei.

La informació personal i no personal recopilada pel Servei ens arribarà per dues vies: 1) la recopilada automàticament 2) la que ens proporcions voluntàriament

En funció del tipus d’usuari que sigui es recullen diferents dades, com es mostra a continuació.

3.1. Quin tipus de dades personals es recopilen en l’aplicació web de funerària?

Dades proporcionades voluntàriament

 • En contractar el servei de Decesia, l’empresa funerària facilitarà tot un conjunt d’informació de la seva organització que quedarà associada al contracte de servei. Per tant, es donarà per cedida en finalitzar el procés de contractació.
 • Les dades associades als difunts seran recollits per l’empresa funerària, recollint el consentiment exprés, explícit i signat de les seves famílies. L’empresa funerària serà la responsable de gestionar aquest consentiment amb les famílies i serà qui entrarà les dades del difunt a Decesia.
 • En el moment que aparegui informació d’un difunt a Decesia serà perquè la seva família ha donat consentiment exprés per a això.

Dades recopilades automàticament

  • La recopilada mitjançant cookies o mecanismes similars emmagatzemats al dispositiu, sempre amb el teu consentiment o amb una altra base de legitimació adequada. Consulta la nostra Política de Cookies per a més informació.
  • En visitar l’aplicació web del Servei es recullen dades de forma anònima. Decesia utilitza Google Analytics, un servei analític prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units, amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquest servei s’utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats al web Google.com. Si es desitja, pot desactivar les galetes de Google Analytics.

3.2. Quin tipus de dades personals es recopilen en l’aplicació mòbil de l’usuari mòbil?

Dades proporcionades voluntàriament

 • Al registrar-se a través de l’aplicació mòbil, ens envia les dades personals indicades a la fitxa de registre com nom i cognoms, telèfon, correu electrònic, etc.
 • Si ha fet login a l’aplicació mòbil, en accedir a través de l’aplicació mòbil al contingut del servei es registren els accessos realitzats, les seves preferències sobre com rebre avisos de defuncions (correus electrònics / notificacions push), així com les poblacions en les que té interès rebre aquests avisos.
 • Al contactar per correu electrònic amb nosaltres, ens envia el seu nom, correu electrònic i qualsevol altra dada que formi part del missatge.

Dades recopilades automàticament

  • Si no es realitza el registre, no es guarda cap dada de forma automàtica.
  • En cas de registrar, es guarden dades relacionades amb l’accés al Servei per tal de conèixer el nivell d’ús real per part de l’usuari.

3.3 Quin tipus de dades personals es recopilen al web comercial del servei?

Dades proporcionades voluntàriament

 • Només es recullen dades en el cas que una funerària ompli el formulari de contacte, per tal d’establir una relació comercial

Dades recopilades automàticament

 • Al visitar el web del servei es recullen dades de forma anònima. Decesia utilitza Google Analytics, un servei analític prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units, amb seu central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquest servei s’utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats al web Google.com. Si es desitja, pot desactivar les cookies de Google Analytics.

4. Com s’utilitzen les seves dades personals i durant quant de temps es conserven?

Es poden utilitzar les seves dades personals per a les finalitats següents:

Tots els usuaris mòbils:

 1. Crear i administrar el seu compte en el gestor de
 2. Contactar amb vostè davant de qualsevol incidència tècnica.
 3. Informar-li de les novetats en el servei de
 4. Proporcionar-li informació comercial relacionada amb el servei de
 5. Respondre a les seves consultes, dubtes o suggeriments.
 6. Prevenir l’ús incorrecte del servei.
 7. Estudiar les dades captades durant l’ús del servei.
 8. Segmentar les dades derivades de la contractació a efectes estadístics.

Empresa Funerària:

 1. Processar la comanda i prestar el servei sol·licitat

Conservarem les seves dades personals durant el temps legalment establert per respondre als fins anteriors o si la llei ho requereix. Passat aquest temps, les seves dades s’eliminaran.

5. Quins són els seus drets?

Usuari Aplicació mòbil

T´informem que la complimentació de les dades associades al registre d’un usuari mòbil té caràcter voluntari. Ara bé, si no emplenes els camps obligatoris l’ús d’algunes funcions del Servei es veurà limitat.

Les dades personals que ens facilitis queden incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de Decesia segons el seu Registre d’Activitats de tractament, d’acord als fins definits.

L’interessat té dret a conèixer, rectificar, cancel·lar o oposar-se al tractament de la informació que li concerneix i autoritza que passi a formar part del fitxer de Decesia, davant el qual podrà exercitar els seus drets, ja que sigui utilitzada per mantenir la relació comercial i rebre informació i publicitat de la nostra empresa. Si no desitja ser informat dels nostres productes o serveis, no accepti la clàusula de termes i condicions en el procés de registre.

Pots exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del teu tractament, oposició i portabilitat de les dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic dirigit a: info@decesia.com. Per a això ha d’indicar el seu nom, cognoms i email amb el qual va fer l’alta d’usuari, a més de la teva fotocòpia de DNI. Aquest enllaç de l’Agència Espanyola de protecció de dades recull els models per a això.

A més, si com a usuari consideres que hi ha un problema amb la forma en què el Servei està manejant les teves dades, pots adreçar les teves reclamacions a l’autoritat de protecció de dades que correspongui, sent l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la indicada en el cas de Espanya.

Usuari Funerària

Les dades personals que ens facilitis queden incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de Decesia segons el seu Registre d’Activitats de tractament, d’acord als fins definits. Totes les dades intercanviades són les estrictament necessàries per a establir la relació contractual

D’altra banda, un compte d’usuari d’empresa funerària s’eliminarà en cas que es causi baixa del servei de Decesia. La comunicació de la baixa del servei s’ha de fer de manera formal pel mitjà que es desitgi.

6. Qui té accés a les teves dades personals?

Únicament compartim la informació recopilada d’acord amb el que indica aquesta Política de Privacitat, les nostres Condicions d´ús i la nostra Política de Cookies.

7. Com protegim les seves dades personals?

Decesia es compromet a guardar les seves dades adoptant les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, segons la normativa aplicable. Al seu torn, el servei de Microsoft Azure que s’utilitza per albergar físicament la informació, compleix un conjunt ampli d’estàndards de compliment internacionals i específics de la indústria, com ISO 27001, HIPAA, FedRAMP, SOC 1 i SOC 2, així com estàndards específics de cada país, com l’Esquema Nacional de Seguretat, que es regeix pel Reial Decret de març de 2010, en el cas d’Espanya.

8. Canvis en la Política de Privacitat

Aquesta política de privacitat podrà actualitzar-se en el futur.

T’informarem sobre els seus canvis col·locant un avís en un lloc prominent de la nostra web, a l’apartat de Política de Privacitat.